Trang chủ » THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tiếp theo sự thành công của Cuộc họp lần thứ 5 do Nhóm công tác các sản phẩm Trang thiết bị y tế tổ chức tại Singapore, được phép của Lãnh đạo Bộ Y Tế,
Cuộc họp lần thứ sáu của Nhóm công tác về các sản phẩm Trang thiết bị y tế (TTBYT) thuộc Uỷ Ban tư vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ/ MDPWG) sẽ được tổ chức tại Khách sạn Hà nội Horison vào ngày 01 và 02 tháng 8 năm 2007. Trước đó, vào ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2007 sẽ diễn ra Hội thảo về Nâng cao năng lực Quản lý Trang thiết bị y tế trong khuôn khổ chương trình tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN và Mỹ.

Tham dự Hội thảo ASEAN và Mỹ về Nâng cao năng lực Quản lý Trang thiết bị y tế có khoảng 150 đại biểu và Cuộc họp lần thứ 6 của Uỷ ban Tư vấn ASEAN có khoảng hơn 100 đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý, các hãng, công ty, nhà sản xuất TTBYT đến từ các nước thuộc khối ASEAN và các quan sát viên đến từ các nước như Mỹ, Pháp, Canada, Ấn độ, Australia…

Lần đầu đăng cai tổ chức Cuộc họp Nhóm công tác về các sản phẩm TTBYT của Asean và kết hợp với Mỹ đồng tổ chức Hội thảo quốc tế quan trọng về lĩnh vực TTBYT trong khu vực sẽ là cơ hội lớn cho các nhà quản lý, lãnh đạo các Bệnh viện, Sở Y tế, các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực TTBYT tiếp cận, cập nhật các nội dung, kiến thức mới về lĩnh vực TTBYT, chuẩn bị tốt cho công tác hội nhập quốc tế và khu vực. Bên lề Hội nghị, theo thông lệ và đề suất của các bên sẽ có các cuộc họp, gặp mặt, trao đổi về các nội dung quan tâm và tìm hiểu khả năng hợp tác, phát triển. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu tham gia hội nghị trao đổi kinh nghiệm, giao lưu tăng cường hiểu biết trong việc nâng cao năng lực quản lý TTBYT và thiết lập các mối quan hệ hợp tác, phát triển trong tương lai. Có khoảng 80 đại biểu Việt Nam tham gia hội nghị.

 

Ban Tổ chức mà đầu mối là Vụ TTB-CTYT – Bộ Y tế đã rất tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt cho các sự kiện quốc tế này.

 

Nội dung thảo luận của các hội nghị:

Ngày 30 và 31 tháng 7, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề sau:

 • Xây dựng hệ thống quản lý nhằm thúc việc đẩy tiếp cận và ứng dụng Công nghệ Y tế. Đây là sự cần thiết của việc xác lập cơ chế quản lý TTBYT linh hoạt phù hợp với tính chất thay đổi nhanh chóng của công nghệ y tế và sự khác biệt giữa dược phẩm và thiết bị y tế. Đồng thời Hội thảo sẽ cùng nhau thảo luận chuyên đề Nghiên cứu, thiết lập cơ chế quản lý linh hoạt và Vai trò của các Cơ quan Đánh giá sự Hợp chuẩn/Chứng nhận trong qui trình quản lý và xác lập sự tin cậy trong hoạt động của các Thể nhân được chứng nhận/Cơ quan đánh giá sự hợp chuẩn.
 • Phương hướng phát triển Công nghệ Y tế ở các quốc gia và trong khu vực ASEAN như thế nào? Các hãng Thiết bị y tế đa quốc gia ra quyết định đầu tư như thế nào; Các ví dụ về thành công trong phát triển ngành Công nghệ Y tế…
 • Trao đổi và xác định những lĩnh vực có khả năng hợp tác trong tương lai về TTBYT giữa các đối tác thuộc khối ASEAN. Những lĩnh vực có khả năng hợp tác phát triển trong tương lai trong khuôn khổ tăng cường quan hệ hợp tác tác giữa ASEAN và Mỹ liên quan đến lĩnh vực TTBYT.

 

Và Cuộc họp ngày 1 và 2 tháng 8, đại diện các nhà quản lý TTBYT trong các nước ASEAN và các đại biểu tham dự sẽ trực tiếp đóng góp ý kiến và tổng kết, đưa ra phương pháp giải quyết các vấn đề:

 • Cập nhật nghiên cứu đánh giá, so sánh hiện trạng các quy định quản lý TTBYT giữa các nước ASEAN
 • Các tiêu chí và yếu tố đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị y tế
 • Thiết lập Ủy ban kỹ thuật về thiết bị y tế; Xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực hiện các biện pháp đánh giá của nhóm công tác
 • Xem xét việc triển khai áp dụng hệ thống cảnh báo về các thiết bị y tế kém chất lượng và không an toàn trên thị trường… và nhiều nội dung được quan tâm khác.

 

Với tầm quan trọng của việc đổi mới, hiện đại hóa các TTBYT và tăng cường mối quan hệ giữa các nước ASEAN, Cuộc họp này cùng với Hội thảo về Nâng cao năng lực quản lý TTBYT diễn ra trước đó sẽ là cơ hội quy báu để các nhà quản lý TTBYT trong khu vực cùng nhau nắm bắt, tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi nước thành viên. Chắc chắn rằng, với sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc và dựa trên kết quả đã đạt được của những Cuộc họp trước, Hội thảo ASEAN – Mỹ về nâng cao năng lực Quản lý Trang thiết bị y tế thông qua khuôn khổ chương trình hợp tác tăng cường quan hệ ASEAN và MỹCuộc họp lần thứ sáu của Nhóm công tác về các sản phẩm thiết bị y tế thuộc Uỷ Ban tư vấn của ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ/ MDPWG) sẽ mang lại nhiều thành công tốt đẹp, thắt chặt mỗi quan hệ trong lĩnh vực Trang thiết bị Y tế giữa các nước ASEAN và ASEAN với các nước trên thế giới.

 

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ACCSQ – MDPWG

 

Uỷ ban tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) được các Bộ trưởng kinh tế ASEAN sáng lập từ năm 1992 với mục tiêu tháo gỡ các rào cản kỹ thuật thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade – TBT) nhằm hỗ trợ triển khai Hiệp định Thuế ưu đãi chung (CEPT), thực hiện khu vực tự do ASEAN vào năm 2020.

 

Tại cuộc họp lần thứ 4 các quan chức kinh tế cao cấp (SEOM) tổ chức tại Medan, Indonesia từ ngày 8-10/09/1997, các quan chức kinh tế cao cấp ASEAN đã thống nhất giao cho Uỷ ban tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN tham gia làm cơ quan tư vấn và triển khai các hoạt động thực thi nhiệm vụ xoá bỏ các rào cản kĩ thuật trong thương mại trong ASEAN. Trong kì họp thứ 24 của Uỷ ban tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN tổ chức vào ngày 3-4/08/2004, Nhóm công tác về các sản phẩm trang thiết bị y tế (ACCSQ – MDPWG) đã được đề xuất thành lập với nhiệm vụ triển khai các biện pháp hội nhập về lĩnh vực TBYT theo lộ trình hội nhập lĩnh vực y tế. Đề nghị thành lập Nhóm công tác ACCSQ – MDPWG đã được các quan chức kinh tế cao cấp SEOM I/36 tổ chức từ 17-19/01/2005 thông qua tại Yogyakarta, Indonesia.

 

Hàng năm, nhóm công tác ACCSQ/MDPWG có các cuộc họp thường kì một năm hai lần được các nước thành viên luân phiên đăng cai tổ chức:

 

– Cuộc họp thứ nhất:     Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 3-4/3/2005

– Cuộc họp thứ hai:       Jakatar, Indonesia vào ngày 11-12/7/2005

– Cuộc họp thứ ba:        Chiangmai, Thailand vào ngày 15-16/2/2006

– Cuộc họp thứ tư:         Brunei Darussalam vào ngày 19-20/7/2006

– Cuộc họp thứ năm:     Singapore vào ngày 18-19/01/2007

– Cuộc họp thứ sáu:       Hà nội, Việt Nam vào ngày 1-2/8/2007

Nhóm công tác sẽ có nhiệm vụ giúp “Uỷ ban tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN” thực thi các biện pháp cụ thể như xoá bỏ rào cản kĩ thuật trong thương mại giữa các nước ASEAN; nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực hội nhập và phát triển. Mục tiêu của chương trình được đặt ra như sau:

 • Xây dựng và hình thành mẫu hồ sơ chung cho các sản phẩm trang thiết bị y tế cho các nước thành viên ASEAN
 • Nghiên cứu và đề xuất một qui trình khả thi phê duyệt nhanh các sản phẩm mà nhà quản lí trang thiết bị các nước đều đồng thuận.
 • Nghiên cứu và đề xuất thông qua một hệ thống hài hoà chung các thủ tục đưa các sản phẩm trang thiết bị y tế vào thị trường các nước ASEAN trên cơ sở một qui trình phê trình phê duyệt sản phẩm chung.
 • Hình thành một hệ thống cảnh báo chung trong khu vực đối với các sản phẩm kém phẩm chất lượng hoặc không an toàn.
 • Thúc đẩy và hỗ trợ quá trình của tất cả các nước thành viên ASEAN xem xét gia nhập Tổ chức hoà hợp các thủ tục trong khu vực Châu Á (AHWP) và nỗ lực triển khai các hoạt động cùng với Nhóm công tác hài hoà các thủ tục trên toàn cầu (GHTF) về kỹ thuật.

 

Website tham khảo: www.aseansec.org hoặc www.accsq-mdpwg.org

 

Để có thêm thông tin về sự kiện này, vui lòng liên hệ với:

 

ThS. Nguyễn Minh Tuấn,

Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y Tế

138 A Giảng Võ, Ba Đình – Hà Nội.

Email:          ngmtuan_ttbvn@yahoo.com

thietbiyte@yahoo.com

 

Hà Nội, Tháng 7/2007

Bài viết liên quan